Ouderbijdrage

Voor de ondersteuning van schoolactiviteiten en voor de organisatie van enkele feestelijke activiteiten zoals de viering van het Sinterklaas- en kerstfeest vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan u.

Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

De gevraagde bedragen zijn voor dit schooljaar vastgesteld op €21,00 voor het oudste kind op school en voor elk volgende kind €19,00.
De bijdrage voor kinderen die tijdens het schooljaar instromen op onze school is een bedrag naar rato per maand.

Over de betaling van de bijdrage ontvangt u in de loop van het schooljaar bericht via onze nieuwsbrief.